Vi erbjuder

Förskolan och fritids består för närvarande av fyra avdelningar med sammanlagt 70 inskrivna barn i åldrarna 1-12 år varav ca 40 platser är på förskolan.

Vi erbjuder barnen på vår förskola en spännande och inspirerande miljö, där vi utgår från att alla barn kan och vill.

Vi bygger miljöer som inspirerar barnen – där några av nyckelorden blir nyfikenhet, samspel, kreativitet och delaktighet. För att inbjuda till spontana aktiviteter och lek finns material tillgängligt i barnens höjd. Barnen väljer själva aktivitet, de hämtar det som behövs och ställer tillbaka materialet när de är klara. De lär sig att ta ansvar för vår gemensamma miljö.
Vi vet att barnen intuitivt söker efter kunskap och har en inre lust och drivkraft till lärande. Därför utgår vårt pedagogiska arbete från barnens tankar och idéer. Vi fångar upp det som barnen är intresserade av, utvecklar, forskar och undersöker tillsammans.
Vi vill även ge barnen en fristad utan stress och där de kan få olika möjligheter att utveckla sin identitet. Viktiga honnörsord i vår verksamhet är barns trygghet och självkänsla, lek och lärande, en stimulerade miljö och inte minst en god hälsa, fysisk aktivitet, näringsriktig kost samt en stor portion utevistelse och rörelse.
Våra övertygelser utgör grunden till vårt arbete med barnen. Barnen är delaktiga och har inflytande över hur deras dag och verksamhet formas. Vi arbetar utifrån uppdraget i Lpfö 98/10 och väver in i vårt pedagogiska arbete med barnen:

  • språklig och matematisk medvetenhet
  • sång, musik och rytmik
  • sagor, drama, teater
  • naturorientering, teknik
  • motorik
  • demokratins värdegrund
  • social kompetens
  • traditioner

Vi erbjuder er föräldrar en förskoleverksamhet där ni får ett trevligt bemötande, intresserade och kreativa pedagoger, som på ett positivt sätt arbetar tillsammans med era barn.
Vi ser familjen som en helhet och huvudaktören i vår verksamhet. Vi arbetar efter demokratiska principer, vilket innebär att alla ska bli hörda och ha möjlighet att påverka verksamhetens utformning. Vi strävar efter öppen kommunikation för att kunna möta familjens och barnens behov och önskemål.
Föräldrarna ska känna sig trygga när de lämnar sina barn hos oss och veta att barnen får god och trygg omvårdnad, utvecklande verksamhet och framförallt en rolig dag på förskolan!
Vi ser fram emot ett gott samarbete där vi erbjuder in till olika möten tillsammans med er föräldrar. Bl.a. introduktionsmöten för nya föräldrar på förskolan, föräldramöten, utvecklingssamtal m.m.