Välkommen till föräldrakooperativet Gottepåsen

Förskola och fritidshem

Trygghet, Glädje och Nyfikenhet

Hos oss kan du tryggt lämna ditt barn till personal som är engagerad och kunnig och som ser vad just ditt barn behöver. Vi tar tillvara ditt barns nyfikenhet, vägleder det till respekt och ansvar för andra. Vi hjälper ditt barn att stärka sin identitet och därmed sin självkänsla.

Glädjen ger oss alla harmoni och lust att lära oss nya saker. Glada barn och nöjda föräldrar är vårt mål med verksamheten. Det skapar vi genom att barnen får utvecklas i en stimulerande miljö som är anpassad för den aktuella barngruppen. Genom planerad pedagogisk verksamhet och anpassat material hjälper vi barnen att skapa en bra grund att stå på för det fortsatta livet! Tillsammans med friluftsfrämjandet bedriver vi Skogsmulle i förskolan.

Torbjörntorps Förskola & Fritidshem Gottepåsen drivs som ett föräldrakooperativ. Vi har idag 40 inskrivna barn på förskolan och 27 fritidsbarn.

Miljö

Området

Områdesbeskrivning

I vacker miljö och en bit utanför Falköpings tätort ligger Förskolan och fritidshemmet Gottepåsen.  Området är lugnt och barnvänligt. En stor fördel är den stora skolgården och närheten till naturen. Förskolan ligger mer ocentralt vad gäller bibliotek och andra offentliga inrättningar, men vi har god tillgång till buss som passerar strax utanför.

Utemiljö

Utemiljö

Förskolan har en stor gård med gräsmattor, gungställningar, sandlådor, klättertorn, rutschkanor m.m. Vi har också en dunge där barnen kan leka skogslek och där har vi också en grillplats. För de små barnens säkerhet finns det ett staket runt förskolans tomt.  I närheten av förskolan finns en stor pulkabacke och inom promenadavstånd finns skog och bäckar där vi bedriver Knopp-, Knytte- och Mulleverksamhet.

Innemiljö

Innemiljö

Förskolans verksamhet bedrivs i ett stort tvåvåningshus med källare, den gamla lärarbostaden, samt i det före detta skolhuset. På första våningen ligger kök, matsal, kapprum, toaletter och omklädningsrum. Här hittar vi också avdelning Nyckelpigan för barn 1-2 år. På andra våning hittar vi avdelningen Trollsländan för barn 2-3 år. Där har också förskolechefen sitt kontor.
I det gamla skolhuset bedriver avdelning Fjärilen sin verksamhet för barn 4-5 år och där har även fritids sin verksamhet. På nedre plan i det huset har förskolan och fritids gemensamma utrymmen i form av IKT-rum och en gymnastiksal

Förskolechefens ord

 

hands holding green heart shaped tree / tree arranged in a heart shape / love nature / save the world / heal the world / environmental preservation

På Förskolan Gottepåsen vill vi skapa en ”vi-känsla”, där barn, personal och föräldrar arbetar tillsammans för att skapa en trygg start i barnens liv. Vi vill att alla ska känna sig delaktiga i vår verksamhet.

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan vi låta barnen vara delaktiga i sitt eget lärande och samtidigt utmana oss själva som pedagoger för att driva vårt arbeta framåt.

Eftersom vi är ett föräldrakooperativ blir föräldrarna på ett naturligt sätt delaktiga i vår verksamhet. Och med hjälp av vårt digitala verktyg Pluttra kan föräldrar ta del av de aktiviteter som utförs under dagen.

I mitt ledarskap vill jag skapa en ”vi-känsla”. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att ge barnen trygghet och kunskap.

I min roll vill jag att alla ska känna sig sedda och lyssnade på. Alla som är en del av vårt kooperativ ska respekteras.

Tillsammans skapar vi en inspirerande och kreativ lärmiljö där alla barn finner utmaningar och kan få förändrad kunskap.

/ Malin Lindström Pryssander

Föräldrakooperativ

Gottepåsen drivs som ett föräldrakooperativ – en ekonomisk förening med ansvar för verksamheten. Det innebär att föräldrarna har stor möjlighet att påverka, men också ett ansvar att delta i föreningens arbete. Gottepåsen är ett väl etablerat föräldrakooperativ som bedrivit verksamhet sedan 1989.
Verksamheten finansieras genom kommunala bidrag och en månadsavgift från föräldrarna. Våra föräldrar är mycket stolta över vår förskola och vårt fritidshem. Vi har en aktiv skara föräldrar som tycker om att kunna påverka och ha en inblick i vad barnens dagar innehåller.
Grunden för verksamheten är att den engagerade personalen och föräldragruppen tillsammans arbetar för barnens och förskolans/fritids bästa!
Att ha sitt barn på Gottepåsen innebär många positiva saker och att alla barn, föräldrar och personal känner varandra skapar en stor gemenskap och trygghet för såväl liten som stor!

Medlemsinsatser

Förskolans taxa är lägre än kommunens maxtaxa.  I gengäld får föräldrarna ge av sin tid till olika medlemsinsatser. I år har föräldrarna haft möjlighet att reducera sin insats från 9 timmar till 4.5 timmar mot en avgift på 150 kr

Medlemsinsatsen:

  • Deltaga i någon av grupperna: barngrupp, vaktmästargrupp, fixargrupp eller kök/städgrupp. Möjlighet att välja varje termin.
  • Städ och fixardag en gång per termin
  • Föreningsstämmor 2 ggr/år då vi pratar om verksamheten och tar viktiga beslut. Att gå på dessa möten är obligatoriskt för alla medlemmar.
  • Att acceptera och efterfölja det föreningens stadgar föreskriver.

 

Kontakta oss

Är du intresserad av en plats hos oss, kontakta:

Förskolechef Malin Lindström Pryssander
Tel: 0515 – 88 66 40
E-post: mal19@falkoping.se

Vill du komma i kontakt med vår styrelse, kontakta: styrelsen@gottepasen.se