Om kooperativet

Gottepåsen är ett föräldrakooperativ som drivs i samspel med personal och föräldrar. Det fina med att vara med i ett kooperativ är den stora möjligheten att kunna påverka sitt barns tid på förskolan. Allt vi gör på förskolan gör vi för våra barns skull!

Jourinsats och fixardag

I vårt kooperativ gör alla medlemsfamiljer en jourinsats. Inför varje ny termin skickar rektor ut förfrågan och vi har möjlighet att välja grupp. Grupperna är vaktmästargrupp/fixargrupp och städgrupp. Ni ska göra nio timmar jourinsats per termin, men har möjlighet att välja bort 4,5 timmar mot en förhöjd avgift på 150 kr/månad.

För de som bara har fritids är jourinsatsen 4,5 timmar utan möjlighet att välja bort tid. Utöver jourinsatsen är det några timmars städ i samband med föreningsstämma och informationskväll samt en fixarkväll på våren. Föreningsstämma och informationsmöte hålls en gång per termin. Det är bra om familjen kan vara med på båda men ni måsten inte vara med på stämman.

Styrelse

Gottepåsens styrelse som består av föräldrar är huvudman för föreningen och består av 7-9 ledamöter som väljs på årsstämman. Styrelsen huvuduppgift är att följa och utvärdera den löpande verksamheten. Styrelsen har beslutanderätt i vissa frågor men det är rektorn som driver verksamheten och tar beslut som rör det pedagogiska arbetet och den inre organisationen.

Föreningsstämma och informationsmöte hålls en gång per termin. Det är bra om ni kan vara med på båda men om ni inte kan komma på stämman måste ni ordna med en fullmakt så annan förälder kan föra er talan.

Föräldrarna ska känna sig trygga när de lämnar sina barn hos oss och veta att barnen får god oomvårdnad, utvecklande verksamhet och framförallt en rolig dag på förskolan!

Vill du och ditt barn börja hos oss?

LÄS MER

Gottepåsen ger en bra grund för ett livslångt lärande! Kompetent personal, små barngrupper, inspirerande och genomtänkta lärmiljöer, stor utegård och vällagad mat för barn i åldrarna 1-12 år.

Vi inspireras av olika pedagogiker för att skapa en bredd som inkluderar alla barn. Vi lägger stor vikt vid att verksamheten pågår under hela dagen och skapar lärmiljöer som inspirerar till lek och lärande både ute och inne. Vi bedriver även friluftsfrämjandets verksamhet med knopp, knytte och mulle och går därför ofta på utflykt i vår närmiljö.

Gottepåsen är ett föräldrakooperativ som drivs i samspel med personal och föräldrar. Det fina med att vara med i ett kooperativ är den stora möjligheten att kunna få en inblick och påverka sitt barns tid på förskolan samt möjlighet till ett nära samarbete mellan personal och föräldrar/hem och förskola. Allt vi gör på förskolan gör vi för våra barns skull!

Gottepåsen är ett föräldrakooperativ som drivs i samspel med personal och föräldrar. Det fina med att vara med i ett kooperativ är den stora möjligheten att kunna få en inblick och påverka sitt barns tid på förskolan samt möjlighet till ett nära samarbete mellan personal och föräldrar/hem och förskola. Allt vi gör på förskolan gör vi för våra barns skull!