Vår personal

Vår fantastiska personal erbjuder barnen på vår förskola en spännande och inspirerande miljö, där de utgår från att alla barn kan och vill. Hos oss arbetar en blandning av förskollärare och barnskötare med mångårig erfarenhet. Vi har också egen städerska och egen kökspersonal.

Våra fokusgrupper

Varje avdelning har en IKT-pedagog som arbetar med den digitala pedagogiken för barnen, en utepedagog som aktivt jobbar för en rolig och spännande utemiljö. De har även en pedagog som aktivt arbetar med underlaget för undervisningen mot våra styrdokument som är Lpfö 18, barnkonventionen, skollagen, lokala mål och riktlinjer. Gruppen är ansvarig för bland annat utvecklingsplan, likabehandlingsplan och utvecklingssamtalets utformning.

Vi pedagoger som arbetar på Gottepåsen:

  • Arbetar utifrån kunskapen om att ett gott bemötande betyder allt både när det gäller möten oss emellan, med barnen, med föräldrar och andra som vi möter i vårt arbete.
  • Vi planerar vår verksamhet utifrån våra styrdokument.
  • Vi säger Ja till barnen och tar tillvara på deras tankar och intressen.
  • Vi arbetar utifrån att våra olika kompetenser tas tillvara på ett positivt sätt så det kommer alla barn till gagn.
  • Vi ser möjligheter i verksamheten och bygger tillsammans med barnen spännande, kreativa och utvecklande miljöer.
  • Vi arbetar med pedagogisk dokumentation.

Vi tar vara på barnens inre drivkraft till lärande

Vi följer verksamhetens utveckling genom reflektion tillsammans med kollegor och barnen om vad vi gör, vad vi lär oss, hur vi lär oss med mera.

Vi bygger miljöer som inspirerar barnen – där några av nyckelorden blir nyfikenhet, samspel, kreativitet och delaktighet. För att inbjuda till spontana aktiviteter och lek finns material tillgängligt i barnens höjd. Barnen väljer själva aktivitet, de hämtar det som behövs och ställer tillbaka materialet när de är klara. De lär sig att ta ansvar för vår gemensamma miljö.

Vi vet att barnen intuitivt söker efter kunskap och har en inre lust och drivkraft till lärande. Därför utgår vårt pedagogiska arbete från barnens tankar och idéer. Vi fångar upp det som barnen är intresserade av, utvecklar, forskar och undersöker tillsammans. Vi vill även ge barnen en fristad utan stress och där de kan få olika möjligheter att utveckla sin identitet. 

Vill du jobba hos oss?

Vill du bli en del utav vårt härliga gäng, tveka inte att ta kontakt med vår rektor!

LÄS MER

Är du nyfiken på vår verksamhet? Då är ni välkomna tillsammans med ert barn på ett besök där vi visar er runt i vår fina förskole- och fritidsmiljö.

Gottepåsen ger den bästa grunden för ett livslångt lärande! Med stor skolgård, vällagad, närproducerad mat och kompetent personal, för barn i åldrarna 1-12 år.

Utevistelse är en stor del av Gottepåsens pedagogik. Vi har en ansvarig utepedagog på varje avdelning som aktivt jobbar för en lärorik och rolig utemiljö.

Gottepåsen är ett föräldrakooperativ som drivs i samspel med personal och föräldrar. Det fina med att vara med i ett kooperativ är den stora möjligheten att kunna påverka sitt barns tid på förskolan. Allt vi gör på förskolan gör vi för våra barns skull!