Pedagogiken

Utevistelse är en stor del av Gottepåsens verksamhet. Vår miljögrupp med en ansvarig pedagog från varje avdelning  jobbar aktivt för en lärorik och rolig utemiljö

Förskolan har en härlig stor gård med gräsmattor, gungställning, sandlåda, klättertorn, klättervägg, rutschkanor, bygghörna, cykelbana och odlingslådor. Vi har också en dunge där barnen kan leka skogslek och där har vi också en grillplats. För de små barnen finns den lilla gården. Även där finns sandlåda, bygglek, cykelbana, grönområde och odlingslådor. I närheten av förskolan finns en stor pulkabacke.

Ett nära samarbete med Friluftsfrämjandet

Vi är medlemmar i friluftsfrämjandet vilket innebär att alla förskolegrupper vid minst åtta tillfällen per termin går ut i naturen och bedriver sin undervisning där. Inom promenadavstånd från förskolan finns skog och bäckar och det är där vi bedriver Knopp-, Knytte- och Mulleverksamhet. Personalen har också gått Mulle utbildning vilket gör att vi kan kalla vår förskola för en auktoriserad Mulleförskola!

I vår Knopp, Knytte och Mulleverksamhet ska vi

Använda alla sinnen

Titta-lukta-känna-
smaka-lyssna

Träna motoriken

Krypa-klättra-
hoppa-leka

Utforska

Tillsammans ser vi hur årstiderna förändrar naturen och upptäcker olika saker

Lära

Naturen blir ett undervisningsrum med både spontana och planerade aktiviteter

IMG_1577
Inomhusmiljö

Skogsknopp

En skogsknopp håller som bäst på att bilda sin kroppsuppfattning. Bättre ställe för detta än i naturen finns inte. Här finns en variationsrik miljö för att träna motoriken, stärka musklerna och göra detta med alla sinnen öppna. Med ögat fångar Knoppen det barnet just nu vill forska vidare på. Med handens hjälp kan hen känna vad ögat ser. Knoppen behöver tid till att lyssna till vindens brus och fåglarnas kvitter. Våra Knoppar smakar gärna på de saker som de hittar och vill undersöka.

Skogsknytte

I Skogsknyttarna vill vi tillgodose små barns behov av naturkontakt genom att de deltar i en organiserad och målinriktad verksamhet året om. Barnen får friluftsvana och lär sig att tycka om att vistas i naturen. Friluftsliv för små barn är att få uppleva naturen, röra sig fritt och ha Roligt ute. Naturen är ett naturligt forum för samspel och stärker gruppkänsla och grupptillhörighet. Pedagogerna är närvarande och lyhörda och fångar varje barns intresse. De följer barnen i deras upptäckter, deltar i barnets upplevelser. Barnen får möjlighet att stanna upp, titta, känna, lyssna, lukta och fundera tillsammans.

Skogsmulle

Barn klättrar, kryper och klänger utan att ha en aning om att dom håller på med något jätteviktigt. Dom tränar sin kropp-muskler, hjärta och inte minst hjärnan. Det finns helt enkelt ingen bättre plats för att öva sin kropp och skaffa sig kunskaper än i naturen. Där finns det spännande kullfallna trädet, som kan bli en rymdraket. Där finns den stora stenen som det kanske bor en drake under. Barns fantasi är oändlig och naturen ger stimulans och näring. I Skogsmulle lär man sig hänsyn till naturen, om allemansrätten, om växter och djur, om samarbete och gemenskap, att behärska sin kropp, finmotorik och grovmotorik. Att packa och sköta sin egen ryggsäck, att leka och trivas i naturen i alla väder.

Våra fyra fokusgrupper

Varje vecka träffas en representant från de olika avdelningarna i någon av våra fokusgrupper.

Utvecklingsgruppen ansvarar för att det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan fortlöper utefter våra styrdokument Lpfö 18, skollagen och barnkonventionen. De ansvarar för att vår plan mot diskriminering och kränkande behandling och utbildningsplan revideras årligen och levandehålls. Gruppen ansvarar också för dokumentationen i Unikum

Miljögruppen ansvarar för vår miljösäkran. Alla barn har rätt till en miljö både ute och inne som är lärorik och inspirerande. Den ska väcka barnens vilja att utforska, lära och förundras

IKT-gruppen ansvarar för den digitala utvecklingen. IKT står för Information-Kommunikation-Teknologi. Vår tanke är att barnen lär sig att använda digitala verktyg för sitt lärande samt att även genom dokumentation kunna reflektera både i grupp och tillsammans med förälder i lugn hemmamiljö.

I gruppen barnkonferens  tar vi hjälp av varandras kompetens för att söka lösningar på eventuella problem i barngrupper eller behov hos enskilda barn. Här beslutar vi också om vi behöver ta hjälp av specialpedagog för att få extra stöd och handledning. Varje barnkonferens startar med utgångspunkt från vår plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vi ser möjligheter i verksamheten och bygger tillsammans med barnen spännande, kreativa och utvecklande miljöer.

LÄS MER

Gottepåsen ger en bra grund för ett livslångt lärande! Kompetent personal, små barngrupper, inspirerande och genomtänkta lärmiljöer, stor utegård och vällagad mat för barn i åldrarna 1-12 år.

Vi inspireras av olika pedagogiker för att skapa en bredd som inkluderar alla barn. Vi lägger stor vikt vid att verksamheten pågår under hela dagen och skapar lärmiljöer som inspirerar till lek och lärande både ute och inne. Vi bedriver även friluftsfrämjandets verksamhet med knopp, knytte och mulle och går därför ofta på utflykt i vår närmiljö.

Gottepåsen är ett föräldrakooperativ som drivs i samspel med personal och föräldrar. Det fina med att vara med i ett kooperativ är den stora möjligheten att kunna få en inblick och påverka sitt barns tid på förskolan samt möjlighet till ett nära samarbete mellan personal och föräldrar/hem och förskola. Allt vi gör på förskolan gör vi för våra barns skull!

Gottepåsen är ett föräldrakooperativ som drivs i samspel med personal och föräldrar. Det fina med att vara med i ett kooperativ är den stora möjligheten att kunna få en inblick och påverka sitt barns tid på förskolan samt möjlighet till ett nära samarbete mellan personal och föräldrar/hem och förskola. Allt vi gör på förskolan gör vi för våra barns skull!