Vi erbjuder

Vi erbjuder

Förskolan och fritids består för närvarande av fyra avdelningar med sammanlagt 70 inskrivna barn i åldrarna 1-12 år varav ca 40 platser är på

Continue Reading
Styrdokument

Styrdokument

Verksamheten styrs av Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) Skollagen FN:s barnkonvention Enhetens årsplaner Kommunens övriga policydo

Continue Reading