Vår pedagogik

Utevistelse är en stor del av Gottepåsens pedagogik. Vi har en ansvarig utepedagog på varje avdelning som aktivt jobbar för en lärorik och rolig utemiljö.

Förskolan har en härlig stor gård med gräsmattor, gungställning, sandlåda, klättertorn, klättervägg, rutschkanor, bygghörna, cykelbana och odlingslådor. Vi har också en dunge där barnen kan leka skogslek och där har vi också en grillplats. För de små barnen finns den lilla gården. Även där finns sandlåda, bygglek, cykelbana, grönområde och odlingslådor. I närheten av förskolan finns en stor pulkabacke.

Ett nära samarbete med Friluftsfrämjandet

Vi är medlemmar i friluftsfrämjandet vilket innebär att alla förskolegrupper vid minst åtta tillfällen per termin går ut i naturen och bedriver sin undervisning där. Sedan starten av förskolan 1989 har vi ett nära samarbete med Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Falköping. Personalen har gått grundutbildningar (del 1 & 2), Mulle- och Knyttekurser. Personalen har även utbildning i Civilförsvarets kurs i överlevnad för barn: ”Hitta Vilse”. Detta djupa och långa samarbete har gjort att vår förskola är en auktoriserad Mulleförskola! Inom promenadavstånd från förskolan finns skog och bäckar och det är där vi bedriver Knopp-, Knytte- och Mulleverksamhet.

I vår Knopp, Knytte och Mulleverksamhet ska vi

Använda alla sinnen

Titta-lukta-känna-smaka-lyssna

Träna motoriken

Genom att krypa-klättra-hoppa-leka

Att utforska

Tillsammans med ser vi hur årstiderna förändrar naturen och upptäcker olika saker.

Att lära

Naturen blir ett undervisningsrum med både spontana och planerade aktiviteter

Skogsknopp

En skogsknopp håller som bäst på att bilda sin kroppsuppfattning. Bättre ställe för detta än i naturen finns inte. Här finns en variationsrik miljö för att träna motoriken, stärka musklerna och göra detta med alla sinnen öppna. Med ögat fångar Knoppen det barnet just nu vill forska vidare på. Med handens hjälp kan hen känna vad ögat ser. Knoppen behöver tid till att lyssna till vindens brus och fåglarnas kvitter. Våra Knoppar smakar gärna på de saker som de hittar och vill undersöka.

Skogsknytte

I Skogsknyttarna vill vi tillgodose små barns behov av naturkontakt genom att de deltar i en organiserad och målinriktad verksamhet året om. Barnen får friluftsvana och lär sig att tycka om att vistas i naturen. Friluftsliv för små barn är att få uppleva naturen, röra sig fritt och ha Roligt ute. Naturen är ett naturligt forum för samspel och stärker gruppkänsla och grupptillhörighet. Pedagogerna är närvarande och lyhörda och fångar varje barns intresse. De följer barnen i deras upptäckter, deltar i barnets upplevelser. Barnen får möjlighet att stanna upp, titta, känna, lyssna, lukta och fundera tillsammans.

Skogsmulle

Barn klättrar, kryper och klänger utan att ha en aning om att dom håller på med något jätteviktigt. Dom tränar sin kropp-muskler, hjärta och inte minst hjärnan. Det finns helt enkelt ingen bättre plats för att öva sin kropp och skaffa sig kunskaper än i naturen. Där finns det spännande kullfallna trädet, som kan bli en rymdraket. Där finns den stora stenen som det kanske bor en drake under. Barns fantasi är oändlig och naturen ger stimulans och näring. I Skogsmulle lär man sig hänsyn till naturen, om allemansrätten, om växter och djur, om samarbete och gemenskap, att behärska sin kropp, finmotorik och grovmotorik. Att packa och sköta sin egen ryggsäck, att leka och trivas i naturen i alla väder.

IMG_1577
Inomhusmiljö

Lärmiljöer som inspirerar

Vi ser lärmiljöerna som en tredje pedagog och har en ansvarig även där på varje avdelning. Miljön ska vara lärorik och inspirerande. Den ska väcka barnens vilja att utforska och lära samt låta dem förundras. Barngrupperna delas i mindre enheter under dagen och våra pedagoger arbetar efter mottot att vara närvarande och medforskande.

Varje avdelning har en IKT-pedagog som arbetar med den digitala pedagogiken för barnen. Vår tanke är att barnen lär sig att använda digitala verktyg för sitt lärande samt att även genom dokumentation kunna reflektera både i grupp och tillsammans med förälder i lugn hemmamiljö.

LÄS MER OM FÖRSKOLA OCH FRITIDS

Vi ser möjligheter i verksamheten och bygger tillsammans med barnen spännande, kreativa och utvecklande miljöer.

LÄS MER

Inomhusmiljö

Om att börja hos oss

Är du nyfiken på vår verksamhet? Då är ni välkomna tillsammans med ert barn på ett besök där vi visar er runt i vår fina förskole- och fritidsmiljö.

förskola fritids

Om förskolan och fritids

Gottepåsen ger den bästa grunden för ett livslångt lärande! Med stor skolgård, vällagad, närproducerad mat och kompetent personal, för barn i åldrarna 1-12 år.

personal

Om vår personal

Vår fantastiska personal erbjuder barnen på vår förskola en spännande och inspirerande miljö, där de utgår från att alla barn kan och vill. Hos oss arbetar en blandning av förskollärare och barnskötare med mångårig erfarenhet. Vi har också egen städerska och egen kökspersonal.

Om koperativet

Om att vara på ett kooperativ

Gottepåsen är ett föräldrakooperativ som drivs i samspel med personal och föräldrar. Det fina med att vara med i ett kooperativ är den stora möjligheten att kunna påverka sitt barns tid på förskolan. Allt vi gör på förskolan gör vi för våra barns skull!

LÄS MER

pedagogik1

Om vår pedagogik

Utevistelse är en stor del av Gottepåsens pedagogik. Vi har en ansvarig utepedagog på varje avdelning som aktivt jobbar för en lärorik och rolig utemiljö.