rektorns ord

 

hands holding green heart shaped tree / tree arranged in a heart shape / love nature / save the world / heal the world / environmental preservation

På Förskolan Gottepåsen vill vi skapa en ”vi-känsla”, där barn, personal och föräldrar arbetar tillsammans för att skapa en trygg start i barnens liv. Vi vill att alla ska känna sig delaktiga i vår verksamhet.

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan vi låta barnen vara delaktiga i sitt eget lärande och samtidigt utmana oss själva som pedagoger för att driva vårt arbeta framåt.

Eftersom vi är ett föräldrakooperativ blir föräldrarna på ett naturligt sätt delaktiga i vår verksamhet. Och med hjälp av vårt digitala verktyg Pluttra kan föräldrar ta del av de aktiviteter som utförs under dagen.

I mitt ledarskap vill jag skapa en ”vi-känsla”. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att ge barnen trygghet och kunskap.

I min roll vill jag att alla ska känna sig sedda och lyssnade på. Alla som är en del av vårt kooperativ ska respekteras.

Tillsammans skapar vi en inspirerande och kreativ lärmiljö där alla barn finner utmaningar och kan få förändrad kunskap.

/ Malin Lindström Pryssander