Personal

Hos oss arbetar en blandning av förskollärare och barnskötare med mångårig erfarenhet. Vi har också egen städerska och egen kökspersonal.

Vi pedagoger som arbetar på Gottepåsen:

  • arbetar utifrån kunskapen om att ett gott bemötande betyder allt både när det gäller möten oss emellan, med barnen, med föräldrar och andra som vi möter i vårt arbete
  • vi planerar vår verksamhet utifrån våra styrdokument
  • vi säger ja till barnen och tar tillvara på deras tankar och intressen
  • vi arbetar utifrån att våra olika kompetenser tas tillvara på ett positivt sätt så det kommer alla barn till gagn
  • vi ser möjligheter i verksamheten och bygger tillsammans med barnen spännande, kreativa och utvecklande miljöer
  • vi arbetar med pedagogisk dokumentation

vi följer verksamhetens utveckling genom reflektion tillsammans med kollegor och barnen om vad vi gör, vad vi lär oss, hur vi lär oss m.m