Knopp, Knytte, Mulle

Sedan starten av förskolan 1989 har vi ett nära samarbete med Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Falköping. Personalen har gått grundutbildningar (del 1 & 2), Mulle- och Knyttekurser samt deltar i kurser och ledarmöten som lokalavdelningen anordnar. Personalen har även utbildning i Civilförsvarets kurs i överlevnad för barn: ”Hitta Vilse”. Detta djupa och långa samarbete har gjort att vår förskola är en auktoriserad Mulleförskola!

Skogsmulle

Barn klättrar, kryper och klänger utan att ha en aning om att dom håller på med något jätteviktigt. Dom tränar sin kropp-muskler, hjärta och inte minst hjärnan. Det finns helt enkelt ingen bättre plats för att öva sin kropp och skaffa sig kunskaper än i naturen. Där finns det spännande kullfallna trädet, som kan bli en rymdraket. Där finns den stora stenen som det kanske bor en drake under. Barns fantasi är oändlig och naturen ger stimulans och näring. I Skogsmulle lär man sig hänsyn till naturen, om allemansrätten, om växter och djur, om samarbete och gemenskap, att behärska sin kropp, finmotorik och grovmotorik. Att packa och sköta sin egen ryggsäck, att leka och trivas i naturen i alla väder.

Skogsknytte

I Skogsknyttarna vill vi tillgodose små barns behov av naturkontakt genom att de deltar i en organiserad och målinriktad verksamhet året om. Barnen får friluftsvana och lär sig att tycka om att vistas i naturen. Friluftsliv för små barn är att få uppleva naturen, röra sig fritt och ha Roligt ute. Små barn ser sig fortfarande som individer och har en dåligt utvecklad gruppkänsla. Därför måste vi ledare fånga varje barns intresse i flykten och följa barnet i deras upptäckter, delta i barnets upplevelse, stanna upp, titta, känna, lyssna, lukta och fundera tillsammans.

Skogsknopp

En skogsknopp håller som bäst på att bilda sin kroppsuppfattning. Bättre ställe för detta än i naturen finns inte. Här finns en variationsrik miljö för att träna motoriken, stärka musklerna och göra detta med alla sinnen öppna. Med ögat fångar Knoppen det hen just nu vill forska vidare på. Med handens hjälp kan hen känna vad ögat ser. Knoppen behöver tid till att lyssna till vindens brus och fåglarnas kvitter. Våra Knoppar smakar gärna på de saker som de hittar och vill undersöka. Mötet med naturen sker genom: 

  • Alla sinnen: titta-lukta-känna-smaka-lyssna
  • Motoriken: genom att krypa-klättra-hoppa-leka
  • Att samla: tillsammans med Knoppen ser vi hur årstiderna förändrar naturen och upptäcker olika saker att samla.