Gottepåsen drivs som ett föräldrakooperativ – en ekonomisk förening med ansvar för verksamheten. Det innebär att föräldrarna har stor möjlighet att påverka, men också ett ansvar att delta i föreningens arbete. Gottepåsen är ett väl etablerat föräldrakooperativ som bedrivit verksamhet sedan 1989.
Verksamheten finansieras genom kommunala bidrag och en månadsavgift från föräldrarna. Våra föräldrar är mycket stolta över vår förskola och vårt fritidshem. Vi har en aktiv skara föräldrar som tycker om att kunna påverka och ha en inblick i vad barnens dagar innehåller.
Grunden för verksamheten är att den engagerade personalen och föräldragruppen tillsammans arbetar för barnens och förskolans/fritids bästa!
Att ha sitt barn på Gottepåsen innebär många positiva saker och att alla barn, föräldrar och personal känner varandra skapar en stor gemenskap och trygghet för såväl liten som stor!

Medlemsinsatser

Förskolans taxa är lägre än kommunens maxtaxa.  I gengäld får föräldrarna ge av sin tid till olika medlemsinsatser. Förskoleföräldrarna har möjlighet att reducera sin insats från 9 timmar till 4.5 timmar mot en avgift på 150 kr. För fritidsföräldrar är insatsen alltid 4.5 timmar

Medlemsinsatsen: